Świat nie może funkcjonować bez elektryki.

Przyznać można, że człowiek tworzy swój dom na takim poziomie, na jakim go stać i ceni go bardziej niż pałace ze złota. “Człowiek jest o wiele lepszym położeniu, gdy siedzi w drewnianej ruderze, w której się wszyscy śmieją, niż gdy tkwi w trzypiętrowej willi, w której wszyscy płaczą.” – Mariusz Szczygieł

Na czym polega zawód elektryk?

Zawód elektryk to nic innego, jak wyuczony fach, który można zdobyć poprzez ukończenie szkoły średniej, szkoły zawodowej, szkoły wyższej, bądź też kursu. I tu można zdobyć świadectwo oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu, jak i również certyfikat, który określa, na jakim poziomie został dany elektryk wyuczony.

Zawód ten polega na naprawach, montażach instalacji elektrycznych, instalacji zalicznikowych. I do kompetencji elektryka należy między innymi:

montaż instalacji elektrycznej,

projektowanie instalacji i sieci elektrycznej,

konserwowanie sieci elektrycznej,

ponosi odpowiedzialność za życie ludzi.

Jakie są rodzaje termostatów?

Wyróżnić można takie rodzaje termostatów, jak:

termostat dopuszkowy,

ter. Napuszkowy,

ter. bezprzewodowy,

ter. gniazdkowy.

ter. pokojowy,

ter. do ogrzewania podłogowego,

regulator tem.

Tryb pracy termostatu może być all, ou (floor), in (room).

Elektryka, dlaczego bez niej świat by nie funkcjonował?

Dziś człowiek nie wyobraża sobie życia bez prądu, elektryczności, korzystania z radia, telewizji, pralki, suszarki, lodówki, światła z lampy, oraz innych urządzeń elektrycznych. W sumie byłoby to niemożliwe. Dlatego też elektryka jest tak bardzo ważna. Jednak, gdy jej używamy, to może dojść do różnych spięć. Spięcia te mogą spowodować różny stopień urazu, a nawet utratę życia.

Ze względu na to, że wielkie miasta, korporacje, aglomeracje potrzebują spalać elektryczność, niszczą tym samym środowisko naturalne. I tu jest bardzo twardy orzech do zgryzienia.

Problem, jakim jest niszczenie ziemi poprzez korzystanie z elektryki, rozwiązuje się poprzez stosowanie Eco rozwiązań. Eco rozwiązania to nic innego, jak urządzenia energo – oszczędne, ograniczenie w dostawach prądu, wyłączenie zupełne prądu, tworząc godzinę dla ziemi.

Źródła nieodnawialne, to elementy, które nie można odtworzyć na nowo, do nich zaliczane są np. węgiel, ropa, gaz ziemny. I w wyniku ich wydobywania wpływają one niekorzystnie na stan środowiska naturalnego. Podczas stosowania tych źródeł nieodnawialnych powstają różne odpady, które można określić jako: pył, popiół, dwutlenek węgla, tlenek siarki.

Źródła odnawialne – wyróżnić można kilka typów tych źródeł, między innymi: energia geometralna, energia wodna, energia słoneczna, energia wytwarzana przy pomocy wiatru.

Na zakończenie wypada stwierdzić, że nowoczesna epoka wpłynęła znacząco na środowisko naturalne, zmieniły się taktyki produkcji energii, urządzeń oraz przyzwyczajeń, które stały się zgubą dla ludzkości i dla planety.