Jak wyglądają pomiary wentylacji i ogrzewania?

Precyzyjnie wykonane pomiary wentylacji za pomocą wysokiej jakości certyfikowanych urządzeń, pozwalają ustalić, czy dana instalacja spełnia wymogi normy PN-83/B-03430/Az3:2000, WT 2021 oraz jej zgodność z projektem. Dlatego proces ten jest tak ważny – również w przypadku ogrzewania! Na czym dokładnie polega?

Co weryfikuje się w trakcie pomiarów wentylacji i ogrzewania?

Regularnie przeprowadzane pomiary wentylacji i ogrzewania są bardzo ważne, ponieważ pozwalają wykryć ewentualne błędy techniczne. Muszą jednak być wykonywane przez uprawnionych fachowców, którzy wychwycą w porę wszelkie nieprawidłowości. Podczas pomiarów sprawdzany jest m.in. wydatek powietrza, prędkość powietrza, jego ciśnienie, wilgotność, temperatura (zarówno powietrza, jak i powierzchni). Prawidłowa interpretacja zebranych danych i wykonanie niezbędnych obliczeń to z kolei zadania dla wykwalifikowanego inżyniera z zakresu projektowania. Poza tym pomiary wentylacji, które przeprowadzają fachowcy, wyróżniają się niezwykłą dokładnością i starannością.

Dlaczego należy wykonywać pomiary wentylacji i ogrzewania?

Obecnie budowane obiekty mają system wentylacji i ogrzewania o różnym stopniu zawiłości. Instalacje te pełnią ogromnie ważną rolę i wpływają na bezpieczeństwo. Dlatego muszą być poddawane regularnym pomiarom, które pozwalają utrzymać system na odpowiednio wysokim poziomie wydajności. Zaniedbując obowiązek regularnych przeglądów, naraża się na przebywanie w pomieszczeniach o zanieczyszczonym powietrzu oraz z brakiem cyrkulacji. Właśnie dlatego wentylacja z rekuperacją i osuszanie Ventus przywiązuje tak dużą wagę do prawidłowo przeprowadzonych pomiarów  tych instalacji.

Kiedy trzeba wykonać pomiary wentylacji i ogrzewania?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego obiekty budowlane muszą być poddawane regularnym pomiarom wentylacji. Nie określają jednak precyzyjnej częstotliwości. W odniesieniu jednak do prawa budowlanego należy poddawać budynki kontroli co najmniej raz na rok. W ramach przeprowadzanych testów sprawdzeniu poddawane są wszystkie elementy obiektu, jakie narażone są na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Pomiary i badania szczelności wentylacji dobrze jest także wykonać, zanim rozpocznie się sezon grzewczy, aby zredukować niebezpieczeństwo.