Omówienie projektów budowlanych

Nigdy nie można się zatrzymać i przetrwać tego, co się budowało, bo odpadła jedna cegła. Można się co najwyżej przebudować. Nie przeczekać i nie przepraszać (…) – Paulina Bukowska

Jakie elementy zawiera projekt budowlany?

Na projekty budowlane składają się na takie elementy, jak:

projekt zagospodarowania terenu,

projekt architektoniczno – budowlany.

Projekt budowlany to nic innego, jak rozwiązania architektoniczno – budowlane. I tu również można zobaczyć projekt nałożony na działkę, na której powstanie budowa. W tym projekcie zawierają się takie informacje jak materiał, który zostanie użyty do budowy, konstrukcja rozwiązań, jakie będą zastosowane połączenia konstrukcji. I można by powiedzieć, że bez projektu nie można wykonać żadnych czynności, gdyż na nim opierają się wszystkie zezwolenia dotyczące budowy.

Projekt wykonawczy to zaraz po projekcie budowlanym jest on elementem niezbędnym, ma on wpływ na wyeliminowanie trudnych i niebezpiecznych prac, które mogą stać się przyczyną popełnienia błędów podczas wykonywania projektu. Ten projekt jest poparty zupełnie innymi przepis ami prawa, które również mają duży wpływ na legalność danej budowy.

Plan wykonawczy jest wymagany przy stawianiu domów kultury, teatrów i innych budynków do użytkowania publicznego. I on powinien się uzupełnić w znacznym i szczegółowym stopniu z projektem budowlanym. Jego zastosowanie również w budowaniu domu jednorodzinnego zapewni o braku ryzyka podczas realizacji planu budowy, który jest pracochłonny i bardzo kosztowny. A nowy dom musi służyć nam na długie lata.

Jak przedstawia się projekt techniczny?

Projekt techniczny jest przygotowywany dopiero po projekcie budowlanym. I wyróżnić w nim można takie elementy, jak:

prowadzenie robót budowlano-montażowych,

wykonania prefabrykatów,

uzupełnianie zamówień aparatury,

uzupełnianie zamówień urządzeń,

wykonanie prac rozruchowych.

Warto tu dodać, że projekt ten jest niezbędny podczas tak ogromnej inwestycji. I wykonać nie można poprzez komputer, czy przy korzystaniu z usług zwykłych pracowników budowlanych. On musi zostać przygotowany przez osobę do tego upoważnioną. Projektant musi mieć doświadczenie, kwalifikacje oraz uprawnienia, które umożliwia dalsza część realizacji budowy. Do tego projektu muszą zostać zatrudnieni tacy projektanci, jak między innymi:

projektant z uprawnieniami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

projektant z uprawnieniami specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

projektant z uprawnieniami specjalności instalacyjnej w zakresie wentylacyjnych,

projektant z uprawnieniami specjalności instalacyjnej w zakresie gazowych,

projektant z uprawnieniami specjalności instalacyjnej w zakresie wodociągowych i kanalizacyjnych,

projektant z uprawnieniami specjalności instalacyjnej w zakresie specjalności elektrycznej.

Na zakończenie wypada stwierdzić, że projekty budowlane to kosztowne elementy, bez których nie można rozpocząć budowy, a mogą się też wiązać z dużymi krami, gdy rozpoczniemy budowę bez odpowiedniego zezwolenia.